Ngày đăng: 30/09/2017  

LỊCH SINH HOẠT TRƯỜNG MN SONG NGỮ HAPPY KIDS

HAPPY KIDS KINDERGATEN TIMETABLE
 
Thời gian PERDAY
Mon
Thứ 2
Tue
Thứ 3
Wed
Thứ 4
Thu
Thứ 5
Fri
Thứ 6
Sat
Thứ 7
6.45 – 7.15 Arrival/ Đón trẻ
7.15 – 7.30 Morning Exercises/ Tập thể dục sáng (Aerobic)
7.30 – 8.00 Breakfast/ Ăn sáng
8.00 – 8.45 MAIN ACTIVITES/ Học chính khóa
8.45 – 9.45 Outdoor activity/ Hoạt động ngoài trời
Swimming/ Bơi lội
Corner activity/ Hoạt động góc
9.45 – 10.00 Morning tea/  Ăn nhẹ
10.00 – 10.30 MONTESSORI METHOD/ Phương pháp Montessori
10.30 – 11.30 Personalhygiene/ Vệ sinh cá nhân
Lunch/ Ăn trưa
11.30 – 14.00 Naptime/ Ngủ trưa (Thư giãn với các bài giao hưởng nhẹ)
Personalhygiene & music time/ Vệ sinh cá nhân và vận động với nhạc
14.00 – 14.15 Afternoon tea/ Ăn nhẹ
14.15 – 15.15 ENGLISH sessions/ Chương trình anh văn
15.15 – 15.45 Afternoon meal/ Ăn xế
15.45 – 16.30 IT/ Công nghệ thông tin
Pre – Primary skill/ Kỹ năng tiền Tiểu học
Life skill/ Kỹ năng sống
Musical activity/ Hoạt động âm nhạc
Creative activity/ Hoạt động sáng tạo (Vẽ, Thủ công, trang trí)
Physical activity/ Hoạt động thể dục  (Aerobic,Yoga)
16.30 – 17.00 Group activity/ Hoạt động nhóm (Trò chơi/ trò chơi dân gian)
logo-mamnon-happykids

Số 999, Đường Phạm Hùng, Khu phố 2, Phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa

https://mamnonhappykids.com.vn


Copyright 2017-2024 Trường Mầm non Song ngữ Happy Kids - Developed by KhaLa