Đăng ngày: 30/09/2017 

LỊCH SINH HOẠT TRƯỜNG MN SONG NGỮ HAPPY KIDS

HAPPY KIDS KINDERGATEN TIMETABLE
 
Thời gian PERDAY
Mon
Thứ 2
Tue
Thứ 3
Wed
Thứ 4
Thu
Thứ 5
Fri
Thứ 6
Sat
Thứ 7
6.45 – 7.15 Arrival/ Đón trẻ
7.15 – 7.30 Morning Exercises/ Tập thể dục sáng (Aerobic)
7.30 – 8.00 Breakfast/ Ăn sáng
8.00 – 8.45 MAIN ACTIVITES/ Học chính khóa
8.45 – 9.45 Outdoor activity/ Hoạt động ngoài trời
Swimming/ Bơi lội
Corner activity/ Hoạt động góc
9.45 – 10.00 Morning tea/  Ăn nhẹ
10.00 – 10.30 MONTESSORI METHOD/ Phương pháp Montessori
10.30 – 11.30 Personalhygiene/ Vệ sinh cá nhân
Lunch/ Ăn trưa
11.30 – 14.00 Naptime/ Ngủ trưa (Thư giãn với các bài giao hưởng nhẹ)
Personalhygiene & music time/ Vệ sinh cá nhân và vận động với nhạc
14.00 – 14.15 Afternoon tea/ Ăn nhẹ
14.15 – 15.15 ENGLISH sessions/ Chương trình anh văn
15.15 – 15.45 Afternoon meal/ Ăn xế
15.45 – 16.30 IT/ Công nghệ thông tin
Pre – Primary skill/ Kỹ năng tiền Tiểu học
Life skill/ Kỹ năng sống
Musical activity/ Hoạt động âm nhạc
Creative activity/ Hoạt động sáng tạo (Vẽ, Thủ công, trang trí)
Physical activity/ Hoạt động thể dục  (Aerobic,Yoga)
16.30 – 17.00 Group activity/ Hoạt động nhóm (Trò chơi/ trò chơi dân gian)  Các bài liên quan
 Lịch năm học

Lịch năm học

 Chính sách ưu đãi

Chính sách ưu đãi

 Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục của Trường Mầm non Song ngữ Happy Kids
 


logo-mamnon-happykids

 Số 999, Đường Phạm Hùng, Khu phố 2, Phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa

 0945906108 - 0254 3602 079

 mnsongngu.happykids@gmail.com

 https://mamnonhappykids.com.vn


Copyright 2017 Trường Mầm non Song ngữ Happy Kids - Developed by: KhaLa